AMV-groep

Algemene Muzikale Vorming (AMV)

Voordat een instrument bespeeld kan worden, moet je bij onze vereniging eerst deelnemen aan de opleiding ´Algemene Muzikale Vorming (AMV)´. Deze opleiding duurt een jaar en begint, bij voldoende deelname, in augustus/september, direct na de zomervakantie.

Voor de zomervakantie komen we altijd op basisschool ´De Ark´ om wat informatie aan de kinderen van groep 3 tot en met 5 te geven. Zij krijgen vervolgens een informatiebrief mee naar huis. De AMV-lessen worden dus gegeven aan kinderen van groep 4 tot en met 6. Natuurlijk zijn ook oudere kinderen welkom.

De AMV-lessen duren ongeveer 45 minuten. Moniek van der Wal, tevens docent van de koperblazers bij onze vereniging, verzorgt deze lessen. Tijdens de lessen wordt spelenderwijs kennis gemaakt met maat, ritme, melodie, allerlei instrumenten en blokfluit/xylofoon spelen. Na deze basisopleiding kan dan overgestapt worden naar een ander instrument.

Kosten van de opleiding bedragen €150,00 voor de gehele opleiding, dit is inclusief blokfluit en boek, of €180,00 inclusief xylofoon en boek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henrieke Willems (tel. 06-2470507) of Carola Stout (tel. 06-38232515), jeugd coördinator, of via ons mailadres email hidden; JavaScript is required.