Jubileum 40 jaar Slagwerkgroep EMOS

40-jarige  slagwerkgroep EMOS verrast!

De jubileumreceptie van de slagwerkgroep van Christelijke muziekvereniging EMOS werd afgelopen vrijdagavond druk bezocht. Vele oud (commissie-, en bestuurs-) leden, inwoners van Daarle en andere belangstellenden kwamen de jubilerende slagwerkgroep feliciteren. Natuurlijk mocht hierbij een serenade van de fanfare van EMOS niet ontbreken! Het werd een avond vol hoogtepunten.
Als eerste werden twee jubilarissen gehuldigd vanwege hun 40 jarig lidmaatschap bij de slagwerkgroep. Jan Timmerman is lid vanaf de eerste repetitie die gehouden werd op 4 februari 1971, hij heeft echt alles meegemaakt vanaf het begin. Ergens in datzelfde jaar, niemand weet wanneer precies, werd Gerrit Dubbink lid van de vereniging. Ook hij is dus al 40 jaar lid. Voor beiden een echte verrassing om op deze manier in het zonnetje gezet te worden!
Verder op de avond kwam de voorzitter van Plaatselijk Belang Daarle, Roelof Menkveld, aan het woord. Plaatselijk Belang had nl. een enveloppenactie gehouden om de jubilerende vereniging te helpen met het realiseren van hun  ‘verjaardagscadeau’. Een grote wens van de slagwerkgroep is nl. het vervangen van hun instrumentarium, dat na 20 jaar trouwe dienst wel aan vervanging toe is. Toen bekend werd dat er door de Daarlese bevolking maar liefst €6591,70 bij  elkaar is gebracht, werd het wel even stil in de zaal. Een groot applaus volgde echter.
Vervolgens maakte het bestuur bekend dat ook het Prins Bernard Cultuurfonds bereid was gevonden een bedrag van €3950 toe te zeggen voor de aanschaf van nieuw instrumentarium en dat het Rabobank Coöperatiefonds €5700 hiervoor toegezegd heeft. Echt grandioos.
Bestuur en leden van Chr. muziekvereniging EMOS willen hierbij iedereen die hieraan zijn/haar bijdrage heeft geleverd heel hartelijk bedanken. Geweldig om te weten dat de bevolking van Daarle zo achter hun muziekvereniging staat!