Opleidingen

Na een opleiding AMV kan ervoor gekozen worden een instrument bij de fanfare te gaan bespelen. Dit kan een trompet, bugel, hoorn, euphonium, trombone, bas of saxofoon zijn. Niet alle instrumenten zijn altijd beschikbaar. We moeten er namelijk wel voor zorgen dat verhoudingen binnen het orkest goed blijven. Soms zullen we dus samen moet zoeken naar een alternatief. Alle instrumenten worden in bruikleen gesteld door de vereniging. Dit betekent dus dat een ieder op verantwoorde wijze met zijn/haar instrument moet omgaan. Bij een instrument hoort ook een lesboek van de vereniging. Alle lessen worden in principe individueel gegeven. Soms wordt er gekozen om een gedeelte van de les samen te voegen met een andere leerling om zo een bepaald stuk of en duet te kunnen oefenen. Dit alles in overleg.

Alle lessen op een blaasinstrument duren 20 minuten en worden op verschillende dagen gegeven, afhankelijk van de docent.

Moniek van der Wal is docent klein koper (trompet, bugel en hoorn), Gertjan Lenderink is docent groot koper (euphonium, trombone en bas) en Suzanne Boer is saxofoondocent. De contributie voor leerlingen bedraagt €22,50 per maand.

In overleg met de docenten stellen we na verloop van tijd een examenmoment vast. Het is de bedoeling dat alle leerlingen hun A-diploma halen. Hiervoor worden, indien mogelijk, aparte theorielessen gegeven. De KNMO (Koninklijke Nederlandse MuziekOrganisatie) stelt hiervoor data op. Allereerst moet het theorie-examen gehaald worden, voordat deelgenomen mag worden aan een praktijkexamen. Dit praktijkexamen wordt verder tijdens de reguliere lessen voorbereid.

Het niveau van het A-diploma is ongeveer het niveau wat behaald moet worden voordat doorgestroomd kan worden naar het orkest. Dit kan echter per leerling verschillen.

Na ongeveer 2 jaar kan dan het B-examen gepland worden. Hiervoor geldt dezelfde procedure als voor het A-examen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henrieke Willems (tel. 06-2470507) of Carola Stout (tel. 06-38232515), jeugd coördinator, of via ons mailadres email hidden; JavaScript is required.