Opleidingen

Na een opleiding AMV kan ervoor gekozen worden om te leren drummen om zo later bij de slagwerkgroep te kunnen gaan spelen. Als voor drummen gekozen wordt, starten leerlingen op een kleine trom.

Alle instrumenten worden in bruikleen gesteld door de vereniging. Dit betekent dus dat een ieder op verantwoorde wijze met zijn/haar instrument moet omgaan. Bij een instrument hoort ook een lesboek van de vereniging. Alle lessen worden in principe individueel gegeven. Soms wordt er gekozen om een gedeelte van de les samen te voegen met een andere leerling om zo samen een bepaald stuk te kunnen oefenen. Dit alles in overleg. Tijdens de lessen wordt, samen met de docent, alvast nagedacht over het verdere vervolg binnen EMOS. Er kan namelijk gekozen worden om verder te gaan bij de jeugdslagwerkgroep en zo op den duur door te stromen naar de slagwerkgroep. Er kan echter ook voor gekozen worden om verder te gaan bij het jeugdorkest en om later door te stromen naar het orkest. Want ook daar zijn we slagwerkers nodig.

Maarten Aalvink is docent slagwerk en geeft de slagwerklessen. Alle slagwerklessen duren 20 minuten.

De contributie voor leerlingen bedraagt €20,00 per maand.

In overleg met de docent stellen we na verloop van tijd een examenmoment vast. Het is de bedoeling dat alle leerlingen hun A-diploma halen. Hiervoor worden, indien mogelijk, aparte theorielessen gegeven. De KNMO (Koninklijke Nederlandse MuziekOrganisatie) stelt hiervoor data op. Allereerst moet het theorie-examen gehaald worden, voordat deelgenomen mag worden aan het praktijkexamen. Dit praktijkexamen wordt verder tijdens de reguliere lessen voorbereid.

Het niveau van het A-diploma is ongeveer het niveau wat behaald moet worden voordat doorgestroomd kan worden naar de slagwerkgroep. Dit kan echter per leerling verschillen.

Na ongeveer 2 jaar kan dan het B-examen gepland worden. Hiervoor geldt dezelfde procedure als voor het A-examen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henrieke Willems (tel. 06-2470507) of Marieke Lohuis (tel. 06-13942611), jeugd coördinator, of via ons mailadres email hidden; JavaScript is required.